Header
 

Musikk for trombone

Play along trombone

På denne siden vil du finne 'Play Along' musikk for vanlig trombone (tenortrombone) - for nybegynnere.

Dessverre er musikken for trombone ikke helt ferdig ennå, men vi arbeider på spreng med den, så kom tilbake om noen få uker så skal den være på plass.

Musikken er den samme som for de andre instrumentene i menyen til venstre (men tilpasset trombone, selvfølgelig), så du vil få et godt inntrykk av hva slags musikk det dreier seg om ved å se på ett av dem.

Vi tilbyr også denne musikken for alttrombone (mindre enn tenortrombone, og lysere tone) , som også vil være på plass om noen få uker.

Dette er vår play-along musikk i et nøtteskall:

  • For begynnere på trombone
  • Lett start (de første melodiene har bare tre toner)
  • Mange musikkstykker (75 titler)
  • Langsom og jevn progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp til hvert stykke
  • Barnesanger og andre kjente melodier
  • Klar og tydelig noteskrift

Mens du venter på at musikken for trombone skal bli ferdig, kan du se og evt. laste ned alle notene gratis. (Men fullt utbytte av opplegget får man bare med den tilpassede følgemusikken.)

Noter for trombone i G-nøkkel.

Noter for trombone i F-nøkkel.

En alfabetisk oversikt over alle melodiene i denne serien på 75 lette musikkstykker finner du her.

Mer informasjon - m.a. eksempler på den innspilte musikken - blir å finne på denne siden når vi har musikken ferdig.

 

 

Gutt spiller trombone


PA-logo


«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».